Jagtstiger

Viser alle 11 resultater

Jagtstiger og skydestiger

Klare mål og en strategisk position er afgørende inden for jagtverdenen, og en jagtstige eller skydestige kan være nøglen til at opnå den rette position for en vellykket jagtoplevelse. En jagtstige er en struktur, der giver jægeren en forhøjet placering over terrænet, hvilket giver bedre udsyn og mulighed for mere effektiv skydning.

Disse stiger kommer i forskellige former og størrelser, fra enkle bærbare stiger til mere komplekse, fastmonterede platforme. De er typisk lavet af holdbare materialer som stål eller aluminium og designet til at være stabile og sikre, selv i højden.

Når de er korrekt placeret, giver jagtstiger jægeren mulighed for at komme i en højde, der muliggør bedre observation af dyrelivet og skaber en fordelagtig position for præcis og effektiv skydning. Disse stiger er ideelle til anvendelse i skovområder eller områder, hvor jægeren ønsker at undgå direkte kontakt med jorden.

Nogle jagtstiger kan være udstyret med sæder eller sikkerhedsseler for at øge komforten og sikkerheden for jægeren, mens andre fokuserer mere på letvægt og bærbarhed, hvilket gør dem velegnede til mobilitet under jagtsæsonen.

Uanset om det er til bukkejagt, jagt på vildsvin eller andre former for jagt, kan en jagtstige være et uvurderligt redskab til at forbedre dine chancer for en vellykket jagtoplevelse. Det er vigtigt at vælge den rigtige jagtstige baseret på terrænet, jagtområdets krav og dine personlige præferencer.

Ved at investere i en pålidelig og passende jagtstige kan jægere skabe optimale betingelser for observation og jagt, hvilket resulterer i en mere vellykket og tilfredsstillende oplevelse i naturen.

Jagtstiger fra mærket DanGate

Dangate, et anerkendt navn inden for jagtudstyr, står for pålidelighed, sikkerhed og innovation. Deres sortiment af jagtstiger kombinerer førsteklasses konstruktion, holdbarhed og smarte designelementer for at give jægere den ultimative forhøjede position til succesfuld jagt.

Innovativ konstruktion:
Dangate jagtstiger er konstrueret med fokus på solidhed og stabilitet. Fremstillet af materialer af høj kvalitet som stål eller aluminium, sikrer deres konstruktion en pålidelig platform, der kan modstå belastningen og samtidig opretholde sikkerheden i højden.

Sikkerhed i højt fokus:
Med fokus på jægerens sikkerhed er Dangate jagtstiger udstyret med sikkerhedsseler eller remme samt solide trin og platforme. Denne opmærksomhed på detaljer sikrer, at jægeren kan fokusere på jagten, velvidende om at de er sikkert placeret og stabiliseret.

Fleksible og brugervenlige designs:
Dangate jagtstiger tilbyder en bred vifte af designs og størrelser, der imødekommer forskellige terræner og jagtbehov. Fra lette og bærbare modeller til mere komplekse stiger med justerbare funktioner, gør Dangate det nemt for jægere at vælge en stige, der passer til deres specifikke jagtstil og præferencer.

Holdbarhed og lang levetid:
Med fokus på holdbarhed og lang levetid sikrer Dangate jagtstiger, at investeringen varer sæson efter sæson. Materialerne er valgt med henblik på at modstå elementernes påvirkning og gentagen brug uden at gå på kompromis med stabilitet eller funktionalitet.

Dangate jagtstiger tilbyder jægere muligheden for at opnå den forhøjede position, der er nødvendig for en mere effektiv jagtoplevelse. Med deres fokus på sikkerhed, holdbarhed og innovative designelementer er Dangate en pålidelig ledsager for jægere, der ønsker at nå nye højder af succes i naturen.

Regler for skydetårne og skyde- eller jagtstiger

Jagt på og regulering af pattedyr er som udgangspunkt forbudt fra kunstige skjul og fra platforme eller sæder, som er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Klovbærende vildt og ræv må dog alligevel jages og i nogle situationer reguleres med riflede våben eller bue bue fra skydetårne og jagtstiger, når en række betingelser er opfyldt.

Der skelnes i loven mellem de to forskellige typer af konstruktioner. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der må drives jagt fra ”platform på permanent opstillet konstruktion (skydetårn)” og fra ”sæde på ikke-permanent opstillet transportabel stige (skydestige el. jagtstige)”, når nedenstående betingelser opfyldes.

Ud over at der må drives jagt på klovbærende vildt og ræve fra skydetårne og jagtstiger, må invasive arter som f.eks. mink, mårhund, vaskebjørn og bisamrotte reguleres fra både jagtstiger og skydetårne.
Ved regulering af mårhund må der tillige medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i jagtstiger og skydetårne.

Hvordan vælger du den rigtige jagtstige?

At vælge den rette jagtstige er afgørende for enhver jæger, der søger en forhøjet position og bedre udsyn under jagtaktiviteter. Her er nogle centrale faktorer, der er værd at overveje, når du vælger din jagtstige:

Stabilitet og sikkerhed:
En af de vigtigste faktorer er stigens stabilitet og sikkerhed. Sørg for, at stigen er solidt konstrueret og kan bære din vægt sikkert. Kvalitetsmæssige materialer og en stabil platform er afgørende for at undgå risikoen for ulykker i højden.

Højde og placering:
Overvej højden på stigen og hvor godt den kan positioneres i forhold til dit jagtområde. En passende højde giver optimalt udsyn og skydemuligheder. Stigens placering skal også tage højde for camouflage og sikkerhed.

Bærbarhed og opstilling:
Nogle jægere foretrækker bærbare stiger, der er nemme at transportere og opstille. Andre foretrækker mere stationære eller fastmonterede stiger, der kan være mere holdbare og stabile på længere sigt. Vælg efter dine behov og jagtstil.

Sæder og seler:
Mange stiger har sæder eller sikkerhedsseler integreret. Tjek, om sædet er behageligt og sikkert, og om sikkerhedsselerne er pålidelige. En god stige bør give både komfort og sikkerhed i højden.

Vægtbegrænsning og kapacitet:
Vær opmærksom på stigens maksimale vægtbegrænsning og dens kapacitet til at rumme både jægeren og eventuelt udstyr. At overstige denne vægtgrænse kan forringe stigens stabilitet og sikkerhed.

Vedligeholdelse og holdbarhed:
Sørg for at tjekke stigens kvalitet og holdbarhed. Kvalitetsmaterialer og konstruktion kan bidrage til stigens langsigtede ydeevne. Regelmæssig vedligeholdelse er også vigtig for at sikre stigens funktionalitet og sikkerhed.

At vælge den rigtige jagtstige er afgørende for en sikker, komfortabel og vellykket jagtoplevelse. Ved at prioritere stabilitet, sikkerhed, komfort og funktionalitet kan jægere finde den perfekte stige, der passer til deres individuelle behov og forbedrer deres jagtmuligheder i naturen.

Generelle betingelser

·        Både skydetårn og skydestige skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom. Dette kan dog fraviges hvis der foreligger en skriftlig aftale med ejeren af naboarealet og at denne udtrykkeligt har givet sin tilladelse til opstillingen.

·        Platformen på skydetårnet eller sædet på skydestigen skal være hævet mindst 50 cm over omgivende terræn.

Skydetårn

·        Et skydetårn (permanent opstillet konstruktion) skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha i enten en bevoksning eller et indre eller ydre skovbryn, og således at det ikke virker skæmmende i landskabet.

·        Skydetårnets platform må ikke have større gulvareal end 2 m2, og den må ikke have sider, der er højere end 110 cm (tidligere 85 cm) over det vandrette plan.

·        Skydetårn må gerne være overdækkede med en let skrånende, flad plade i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm. (pr. 1. januar 2017)

Skydestige

En skydestige skal være anbragt i en træbevoksning, f.eks. skov, remise, læhegn eller lignende bevoksninger, der består af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, og på en måde så den ikke virker skæmmende i landskabet.

Betingelsen for, at skydestiger kan anvendes uden for skove er, at de er af ikke-permanent karakter. Dette medfører at de skal fjernes når de ikke anvendes og det antages derfor, at de som minimum skal være taget ned uden for jagtsæsonen.