Montering og Justering af et riffelsigte

Riffelsigter

Riffelsigter skal monteres, justeres og indskydes korrekt for at fungere optimalt sammen med din riffel.

Når du køber et nyt sigte eller flytter et sigte fra en riffel til en anden, kan de justeringer, du skal foretage på det, opdeles i tre forskellige faser:

• Justeringer, mens du monterer sigtet.
• Justeringer, mens du indskyder sigtet.
• Justeringer, der foretages løbende, mens du skyder.

Du kan læse mere på denne side omkring montering, justering, nivellering og fokuseringen af din riffelkikkert.

Du er også velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med de nødvendige justeringer.

RING PÅ
70 300 170

Justeringer under montage af sigtemidlet

Da vi antager, at basen, ringene og sigtet alle er monteret på riflen, kan du være nødt til at løsne nogle skruer for at foretage disse justeringer.

Højde på sigtemiddel

At få sigtet til den helt rigtige højde for dit øje kan være en svær opgave. Dit mål her er at indstille sigtet på et niveau, hvor du kan læne din kind i den stilling, du er komfortabel med at skyde i, og have okularlinsen (linsen på enden af sigtet, som du kigger ind i) korrekt placeret foran dit øje.

Hvis du skal justere dig ud af en behagelig eller gentagelig position for at se ind i dit sigte, vil du langsommere og mindre præcis i din skydning. Når man skyder, refererer "præcision" til at kunne ramme samme punkt konsekvent eller opnå en god gruppe. Dette er modsat "nøjagtighed", der betyder at ramme det, du prøver at ramme.

For at justere sigtet op eller ned har du nogle muligheder. Du kan købe montageringe, der enten er højere eller lavere. I tilfælde, hvor sigtet er for højt, har du også muligheden for at købe en kindpude eller binde en klud fast til dit riffelskæfte for at få din kind højere op.

Det vigtige er, at du nemt og hurtigt får dit øje placeret korrekt, hver eneste gang.

Sideretning på sigtemidlet

Der er ingen gode måder at justere sigtet til venstre og højre, medmindre du specifikt køber en off-axis sigtemontage.

Hvis dit sigte ikke passer sideværs til dit øje skal der sandsynligvis arbejdes med din skuldring af våbenet. I nogle tilfælde kan en skæftetilpasning også afhjælpe dette.

Justering af kikkertsigte frem og tilbage

Justering af kikkertsigtet op og ned bringer dit øje på niveau med center i sigtemidlet og justering af sigtet frem og tilbage sikrer af øjeafstanden (eye relief) til sigtemidlet er korrekt. Hvert sigtemiddel med forstørrelse har en bestemt optimal øjeafstand som sikrer at skytten er i stand til at se hele billedet klart i sigtet. Billedet i sigtet skal være rundt og uden skyggevirkning.

Øjeafstand er muligvis den mest frustrerende del i monteringen af et kikkertsigte. Det er svært at holde stille nok til at holde øjet i den nøjagtige rigtige position, og billedet bliver hurtigt ubrugeligt, hvis du kommer for tæt på eller for langt fra.

Mange skytter vælger at justere dette i skudsituationen ved at flytte deres kind på skæftet, men det optimale er selvfølgelig at øjeafstanden passer når riflen skuldres.

For at justere kikkertsigtet frem og tilbage er det nemmeste at løsne montagen og så forsigtigt skubbe kikkertsigtet frem eller tilbage. Hvis du ikke har plads nok på den lige del af kikkertrøret skal der kigges på placeringen af montagen og muligvis på basen på riflen.

Hvis dette ikke løser problemet skal der kigges på alternative ringmontager med forskudte ringe.

Hvis du ikke ved, hvad øjeafstanden på dit sigte er kan du muligvis finde det online eller få informationen hos din forhandler. Den normale øjeafstand er typisk mellem 7 cm. og 12 cm.

Kikkertfokus / Fokusering

Bagerst på øjestykket sidder fokusringen. Du må ikke forveksle denne med forstørrelsen hvis kikkerten har variabel forstørrelse.

Fokusringen bruges til at indstille kikkerten så billedet er skarpt. Dette skal gøres hver gang en ny skytte skal bruge en sigtekikkert.

Den nemme måde at indstille fokus på er at dreje fokusringen hele vejen til den ene side, hvilket bør gøre sigtet tydeligt sløret.

Derefter drejer du det langsomt den anden vej, mens du er i din skydeposition, indtil du har passeret den position hvor du synes sigtet var skarpt og det igen er begyndt at blive sløret. Derefter drejes det tilbage den anden vej til det er skarpt igen. Denne proces vil være tilstrækkelig for flertallet af skytter.

Nivellering af kikkerten

Hvis din kikkert ikke er vandret, kan du også opleve en række problemer. For det første vil enhver side- eller højdejustering ikke være lige, men skrå og det vanskeliggør justering af kikkerten ekstremt. Det eneste gode ved en sigtekikkert, der ikke er vandret, er, at det normalt bliver tydeligt hurtigt, efter at du er begyndt at skyde på længere afstande.

Du kan bruge vaterpas eller et nivelleringskit (eller enhver flad genstand med den rigtige bredde) til at placere mellem den flade plet under justeringstårnene og skinnen. For at nivellere en kikkert ordentligt skal du først sikre, at riflen er helt vandret. Når riflen er i niveau, kan du indsætte nivelleringskittet og få kikkerten perfekt justeret.

Nivellering af en kikkert er ikke særlig kompliceret, men det er et kritisk trin, der bør ikke undervurderes.

Når du er tilfreds med monteringen kan du fortsætte til indskydningen.

Det kan du læse mere om, ved at klikke på knappen herunder.

Indskydning af riffel

1400m2 Jagt og Fritid

Vores 1400 m2 store butik i Odense SV har alt hvad du skal bruge hvad enten du går på jagt, fisker eller bare godt kan lide at være i og bruge naturen, men først og fremmest har vi tid til vores kunder – også selvom der ikke skal handles.

Så kig endelig forbi butikken – kaffen er varm 🙂

...og så ligger vi kun ét minut fra afkørsel 52.

Find butik